LR odontologų rūmai, siekdami pagerinti informacijos prieinamumą Rūmų nariams, š.m. rugsėjo 3 d. pristatys atnaujintą, aiškią, išsamią ir patogią naująją Rūmų internetinę svetainę, kuri pasižymės modernia navigacija, informatyvumu ir patogiu informacijos valdymu.

Nuoširdžiai sveikiname Rūmų narį gydytoją odontologą, gydytoją endodontologą Tadą Venskutonį, sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją „Kūginio pluošto kompiuterinės tomografijos diagnostinių galimybių endodontijoje tyrimai" “

Š.m. rugpjūčio 25 d. LR Seime įvyko spaudos konferencija „Vaikų sveikatos aktualijos“, kurioje dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė ir sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

Š. m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose įvyko iškilmingas Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo renginys.
Š. m. rugsėjo 27 dieną, šeštadienį, Šiauliuose organizuojamas tradicinis gydytojų odontologų lauko teniso (vyrų ir moterų) dvejetų turnyras. Turnyro pradžia – 10 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Š.m. birželio 24-25 dienomis Varšuvoje (Lenkijoje) vyko Rytų ir Centrinės Europos šalių atstovų susitikimas “Centrinės ir Rytų Europos iniciatyva: Sąjunga ateičiai be ėduonies”, kurio metu buvo pasirašytas ketinimų pareiškimas.

Š.m. liepos 2 d. LR odontologų rūmų iniciatyva įvyko susitikimas su Vilniaus universiteto, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, Kauno, Panevėžio, Utenos, Šiaulių, Klaipėdos kolegijų atstovais siekiant išanalizuoti kylančias ir esamas radiologijos problemas odontologijoje, aptarti odontologinės radiologijos mokymo programas formaliojo švietimo institucijose.

Lietuvos universitetuose ir kolegijose diplomus atsiėmė būrys gabių, veržlių, jaunatviškumu pulsuojančių odontologijos srities specialistų.

Š. m. birželio 12 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko kolegijos posėdis, kuriame viena iš svarstytų problemų buvo, kaip vaikų dantų gydymą ir profilaktiką paversti tikru, o ne teoriniu prioritetu.
LR odontologų rūmai, siekdami pagerinti informacijos prieinamumą Rūmų nariams, sudarė galimybę jiems konsultuotis teisiniais klausimais, susijusiais su odontologine priežiūra (pagalba).


Š.m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje įvyko spaudos konferencija tema „Pirmajai Lietuvos medikų savivaldai 10 metų: šių dienų odontologijos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje uždaviniai ir jų sprendimo būdai Lietuvos piliečių labui“.

Pirmoji medikų profesinė savivalda – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) – š.m. gegužės 30-31 d. Druskininkuose Tarptautiniame kongrese „Nuo idėjos iki pasiekimų“ ir Visuotiniame odontologų rūmų narių susirinkime paminėjo veiklos dešimtmetį.
Visą gegužės mėnesį Biomedicinos mokslų katedra vykdė tęstinį, praėjusiais metais pradėtą, projektą „Sveiki dantukai“.
2014-06-02 | Padėka
LR odontologų rūmai nuoširdžiai dėkoja Tarptautinio kongreso, skirto Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 10 – ties metų veiklos paminėjimui, Organizacinio komiteto nariams, Rūmų Tarybai, Rūmų Teritorinių skyrių vadovams ir sekretoriams, Rūmų darbuotojams ir visiems Rūmų nariams, prisidėjusiems prie renginio organizavimo.
2014-05-20 | Dėmesio!
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), kuriuo nustatė pareigą odontologams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, teikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai privačių interesų deklaraciją. Odontologai, kurie nėra pateikę privačių interesų deklaracijos, šią deklaraciją turi pateikti iki 2015 m. kovo 1 d.
2014-05-20 | Teisinė informacija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras papildė Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą ir nustatė, jog įstaigos vadovas turi tvirtinti išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu tvarkos aprašą, numatant tinkamas organizacines ir technines priemones, asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos iniciatyva, sukviesta LSMU ir VU mokslininkų darbo grupė: doc. dr. Vilma Brukienė, prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė, prof. dr. Vita Mačiulskienė, doc. dr. Julija Narbutaitė, dr. Rasa Račienė, doc. dr. Rūta Bendinskaitė, gyd. vaikų odontologė Rūta Žaliūnienė, burnos higienistė Rima Adomaitienė - parengė bendrą dantų valymo (fluoro kiekio dantų pastose) rekomendaciją, pagrįstą mokslo įrodymais, Lietuvos vaikams ir suaugusiems.
Maloniai kviečiame Jus į organizuojamą seminarą "Radiacinė sauga odontologijoje", kuris vyks š. m. birželio 12 d. 10:00 val. Panevėžio visuomenės sveikatos centro salėje (Respublikos g. 13, Panevėžys, II aukštas).

Išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Klaipėdoje LR odontologų rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo sveikinimu Tarybos narei, Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkei prof. habil. dr. I. Balčiūnienei, prof. dr. A. Pūrienei ir habil. dr. I. Lukšaitei, išleidusioms knygą „Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos”.
2014-04-25 | Svarbu!
Rūmai 2014 m. balandžio 23 d. gavo Radiacinės saugos centro raštą, kuriame pateikta informacija, kad licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bus išduodamos tik tiems odontologine praktika besiverčiantiems ūkio subjektams, kurie pateiks dokumentus, patvirtinančius, kad specialistai mokyti dirbti su tūrinės kompiuterinės tomografijos įranga.
Paieška
Renginiai