Rūmai nuo 2004 m.  išduoda licencijas gydytojams odontologams ir burnos priežiūros specialistams, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms.
 
Odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo ar panaikina Rūmų tarybos sudarytos nuolatinės Odontologų licencijavimo ir atitinkamai Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos. Kiekvienoje komisijoje dirba 7 asmenys, iš kurių 4 skiria Rūmų taryba bei 3 – sveikatos apsaugos ministras. Komisijos suformuotos taip, jog jų darbe dalyvautų kiekvienos odontologijos srities specialistai, taip užtikrinant efektyvesnį komisijos darbą.

Komisijoms suteiktus įgaliojimus, jų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-35), Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 137-5006), Burnos priežiūros specialistų licencijavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 152-5560), Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 150-5463) bei komisijų darbo tvarkos nuostatai.
 
Bendrosios licencijavimo nuostatos – neterminuotai ir per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo.
 
Detalesnės informacijos apie licencijų išdavimą ieškokite skiltyse asmenų arba įstaigų, taip pat skambindami telefonu Vilniuje  8-5 249 6153, mobiliuoju telefonu 8-652 222 50 arba atvykdami į licencijavimo komisijų sekretoriatą Vilniuje, adresu J. Jasinskio g. 16, licencijavimo dokumentai priimami ir atiduodami  pirmadienį, antradienį, trečiadienį 9.00 – 16.30 val.
 
 
Dėl Kopijų tvirtinimo
 
Pagal 2001m. kovo 30 d. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių 35 str.
Kopijos tikrumo žyma rašoma, kai reikia paliudyti įstaigos sudaryto ar jos oficialiai gauto dokumento kopijos tikrumą. Žyma rašoma dokumento apatinėje dalyje esančiame laisvame plote.
 
Žymą sudaro žodis “Tikra”, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito, teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčio tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, antspaudas, pvz.:
Tikra
(Pareigų pavadinimas) A.V.
(Parašas)
(Vardas ir Pavardė)
(Data)
 
Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis “Tikra” ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma pilna kopijos tikrumo žyma.
Paieška
Renginiai